آخوند خونخوار دسترسی همه ایرانیان به فضای مجازی را به مصلحت نمی‌داند

امام‌جمعه مشهد، علم‌الهدی، دسترسی همه ایرانیان به فضای مجازی را به مصلحت نمی‌داند:

«این‌که بخواهید وسایل دستیابی به فضای مجازی را در اقصی نقاط کشور، در روستاها و دهات اجرا کنید، معلوم نیست به مصلحت باشد.»

او در ادامه با لحنی توهین‌آمیز گفت:

«نباید به دستان بچه‌روستایی تبلتی بدهیم که یک بخش این تبلت درس آموزش‌وپرورش است، اما ۱۰ برابرش شبکه‌های اجتماعی، مراکز فساد و رسانه‌های خارجی است.»

او همچنین فضای مجازی را عامل بدآموزی و جدایی جوانان و نوجوانان از اسلام و دین دانست.