آخوند بیگدلی از علم الهدی پرسید:اگر بدحجابان عکس داماد شما را برداشته و تبلیغ کنند چه حکمی دارد؟/عکس

علم‌الهدی، پدرزن ابراهیم رئیسی: #بدحجابی گناهی بزرگ‌تر از #اختلاس است

استفتای جمعی از مومنین و مومنات از علم‌الهدی دامت برکاته:

✍️ رحمت الله بیگدلی: حال اگر بدحجابان عکس داماد شما را بردارند و داماد شما را تبلیغ کنند، این بدحجابی چه حکمی دارد؟

بدحجابی دلیل بر آگاهی نیست…

اینها یک مشت گوسفند با کلاس هستند.. گوسفندای تر و تمیز..!
بقیه شون گوسفندای کثیف و ناشوی