آتنا دائمی و گلرخ ایرایی زندانیان سیاسی اعتصاب غذا می کنند

 

زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به دنبال اعلام قبلی خود از روز ۱۴بهمن۱۳۹۶، در اعتراض نقض قانون تفکیک جرائم و تبعید غیر قانونی شان اقدام به اعتصاب غذا کرده اند. این دو زندانی اعلام کردند که یک هفته به مسئولین زندان مهلت میدهیم که ما را به همان محل قبلی یعنی بند زنان زندان اوین بازگردانند در غیر این صورت اعتصاب شان را به اعتصاب خشک تبدیل می کنند.
این دو زندانی سیاسی با انتشار نامه ای ضمن اعلام اعتصاب غذا خود از روز شنبه نوشتند: « اصل قانون تفکیک جرائم به راحتی نقض شده است، ۱۰روز مهلت دادیم که ما را به بند زنان زندان اوین برگردانند چرا که زندان اوین محل اجرای حکم ما بوده و به هیچ عنوان حکم تبعید در پرونده ما وجود نداشت»
همچنین اعلام کردند:« تا زمانی که سهیل عربی را که در حمایت از ما و در اعتراض به این تبعید غیرقانونی در اعتصاب غذا و تبعید به سر می‌برد را به بند سابق در اوین بازنگردانند دست از اعتصاب برنخواهیم داشت و مسئولیت هر اتفاق ناگواری برای ما دو نفر و همچنین آرش صادقی و سهیل عربی و دوستان و رفقای دیگرمان که در حمایت از ما دست به اعتراض زده‌اند متوجه دادستانی، قوه قضاییه و سپاه ثار الله می‌باشد.»
لازم به ذکر است که روز چهارشنبه ۴بهمن۱۳۹۶، زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ضمن ضرب و شتم توسط ۵ مامور سپاه بدون هیچ دلیل قانونی و قانع کننده ای به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.
متن کامل نامه آتنا دائمی و گلرخ ایرایی زندانیان سیاسی:
ده روز زمان کمی نیست برای جبران دستوری چند ساعته و برای اجرای قانون!
در روز پیش با ضرب و شتم و بدون هیچ توضیح قانونی به زندان قرچک ورامین منتقل شدیم، محل اجرای حکم ما طبق قانون زندان اوین و بند زنان این زندان بوده است و به هیچ عنوان حکم تبعید در پرونده نداشتیم.
مهم این است که اصل قانون تفکیک جرائم به راحتی نقض شده است، ۱۰ روز مهلت دادیم که ما را به بند زنان زندان اوین که محل اجرای حکم ما می‌باشد بازگردانند.
اما دریغ از توضیح قانع کننده و قانونی بابت این جا به جایی برای همین از امروز ۱۴ بهمن ۹۶ در اعتراض به نقض قانون تفکیک جرائم و تبعید غیرقانونی مان از اوین به قرچک دست به اعتصاب غذا خواهیم زد و باز یک هفته مهلت می‌دهیم تا ما را به همان محل قبلی یعنی بند زنان زندان اوین بازگردانند.
در غیر این صورت روز شنبه ۹۶/۱۱/۲۱ لب بر آب هم خواهیم زد و تا زمانی که ما یعنی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی همزمان و به همراه هم بند زنان زندان اوین بازنگردانند و همچنین سهیل عربی را نیز که در حمایت از ما و در اعتراض به این تبعید غیرقانونی در اعتصاب غذا و تبعید به سر می‌برد را به بند سابق در اوین بازنگردانند دست از اعتصاب برنخواهیم داشت و مسئولیت هر اتفاق ناگواری برای ما دو نفر و همچنین آرش صادقی و سهیل عربی و دوستان رفقای دیگرمان که در حمایت از ما دست به اعتراض زده‌اند متوجه دادستانی، قوه قضاییه و سپاه ثار الله می‌باشد.
در ضمن، ما از خانواده هایمان خواسته‌ایم که دیگر به ملاقات ما در زندان قرچک نیایند وعده دیدار ما در صورت بازگشتمان به زندان اوین و بند زنان آن در سالن ملاقات اوین خواهد بود و در غیر این صورت شخص حاجی مرادی می‌بایست جنازه‌هایمان را به عزیزانمان تحویل دهد.
آتنا دائمی و گلرخ ایرایی
قرنطینه زندان قرچک